Arvika Konsthantverks butik (foto: Lars Norrby)

Historik

Arvika Konsthantverk – grundat 1922.

”Arvika Konsthantverksf. vilken härmed bildas torde äga förutsättningar att fylla ett länge känt behov. Nämligen att genom sin rörelse söka framarbeta och avsätta våra produktioner. Som våra gamla hantverksveteraner ännu leva i friskt minne landet runt och vi i främsta rummet sträva efter att på ett värdigt sätt träda i deras fotspår genom samarbete, jurybehandling försöka få våra alster till högsta möjliga gedigna och konstnärliga värde.”

Så lyder första paragrafen i föreningens första möte den 15 mars 1922. En formulering som är lika aktuell idag som när den skrevs för nästan hundra år sedan.

Den 15 april 1922 öppnades föreningens första affär på Hantverksgatan 3. Affären var den första i Sverige som drevs kooperativt av konsthantverkare för försäljning av de egna produkterna. 1924 flyttade affären till Kyrkogatan 17 där butik fortfarande finns kvar. Skylten som än idag hänger över dörren ritades av Gösta Schultzberg och tillverkades av smeden Lars Holmström.

Maja Fjaestad var föreningens förste ordförande, en post hon hade i 26 år.

1945 ombildades föreningen till en ekonomisk förening. Anledningen var att man behövde kapital för att kunna expandera och omorganisationen gjorde det möjligt att låna pengar.

"Maja Fjaestad var föreningens förste ordförande, en post hon hade i 26 år"

Vid 25-årsjubileet 1947 tilldelades Maja Fjaestad Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för sin betydelsefulla arbetsinsatts för föreningen. 25-årsjubileet firades med fest på stadshotellet.

Maja Fjæstad

Maja Fjæstad

Föreningens 50-årsjubileum 1972 firades med en utställning på Folkets Hus på temat ”Detta har vi gjort - detta kan vi göra”. I Arvika Nyheter avstod recensenten från att recensera utställarna var för sig: ”Det vore meningslöst, ty vad som framförallt utmärker utställningen, det är den oerhört jämna kvaliteten... Den är alltid lika hög”.

"Rackstadkolonin är levande än idag, mycket tack vare att Arvika Konsthantverk ännu finns kvar på Kyrkogatan 17, där skylten från 1924 fortfarande hänger över entredörren"

I början av 1980-talet var den äldre generationen lite till åren och en ny ung generation stod beredda att ta vid. Föreningens stadgar var dock omoderna och den enklaste övergången var att skriva nya stadgar och göra en omstart. Ulla Nilsson blev den nya föreningens första energiska ordförande. Affären som försäljningslokal var den samma, likaså den anställda personalen.

75-årsjubileet 1997 firades med utställningar både på Konsthallen och på Rackstadmuseet.

Grogrunden till bildandet av föreningen var den kreativa grupp av människor som samlades runt konstnärerna i den så kallade Rackstadkolonin. Medlemmar genom åren har varit en blandning av infödda Arvikabor, oftast välutbildade inom konsthantverket, och inflyttade konsthantverkare som sökt sig till Arvika som en bra plats att bo och verka på. Än idag fungerar det på samma sätt. Nya influenser och nya idéer har blandats och blandas med den lokala traditionen.

Föreningen har i alla år strävat efter att alla material skall vara representerade: glas, keramik, skinn, smide, textil, trä och av och till bild. Sortimentet har dominerats av bruksvaror med inslag av skulptural konst och bildkonst. Skyltningar med hemkaraktär har i alla år präglat butiken.

"Arvikaborna har sedan starten varit trogna sin konsthantverksbutik"

En stabil kundkrets är ett måste för att överleva. Arvikaborna har sedan starten varit trogna sin konsthantverksbutik. Kunderna har lärt sig att ställa krav på kvalité vilket stimulerat och stimulerar konsthantverkarna i arbetet. Hög kvalité är och har alltid varit ett signum för utbudet i butiken.

Rackstadkolonin är levande än idag, mycket tack vare att Arvika Konsthantverk ännu finns kvar på Kyrkogatan 17, där skylten från 1924 fortfarande hänger över entredörren.