Lise Wichmann Hansen keramik

Lise Wichmann Hansen

Keramik

Jag tillverkar bruksföremål i saltglaserat stengods. Bränner allt i min vedeldade ugn som jag också själv ritat och byggt. Jag drejar mest, men modellerar också, t.ex. skålar, som jag dekorerar med inläggningar av porslin i järnhaltig stengodslera.

Motiven i dekorationerna kommer nästan alltid från växtriket, vilket förmodligen hänger ihop med min utbildning och andra yrke som agronom med botanikinriktning.

"Motiven i dekorationerna kommer nästan alltid från växtriket..."

Den allra gladaste och mest nöjda hantverkare är jag när någon berättar för mig att en kopp hen köpt av mig för länge sedan är den absoluta favorit, som hen dricker av varje dag. 

Lise Wichmann Hansen keramik
Lise Wichmann Hansen keramikkrus
Lise Wichmann Hansen keramik
Lise Wichmann Hansen

Lise Wichmann Hansen

Besöksadress: Backa Saltglaserat, Ämnebyvägen 20, 662 95 Fengersfors
Telefon: 073-722 84 75
E-post: wichmannlise@gmail.com
Instagram: @backa_saltglaserat