Att söka medlemskap

Inval av nya medlemmar till föreningen sker vid det ordinarie årsmötet (vanligtvis i april) eller föreningens höstmöte (vanligtvis i november). Den sökande skall lämna in en skriftlig ansökan i så god tid att den hinner behandlas av det föreningsstyrelsemöte som föregår föreningsstämman. I ansökan bör du ge en presentation av dig själv och av ditt arbete samt bifoga bildmaterial över dina alster. Vidare skall den sökande till affären lämna in arbetsprover, minst tre till antalet (gärna fler). Dessa skall finnas inlämnade minst två veckor innan föreningsstämman.

Till medlem i föreningen väljs den vars ansökan vunnit bifall från en majoritet av de närvarande på föreningsstämman.

Resultat av omröstningen meddelas muntligen eller skriftligen.

Här nedan de första fem punkterna i föreningens stadgar:

1. Föreningens namn är Arvika Konsthantverk, Ekonomisk Förening

2. Föreningen som skall vara en sammanslutning av konsthantverkare skall  verka för en levande konsthantverkskultur samt främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att underlätta försäljning och utställning av medlemmars alster.

3. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Arvika

4.  Till medlem i föreningen kan antagas varje seriös konsthantverkare eller konstnär.

5.  Skriftlig ansökan skall ställas till föreningens styrelse som vid föreningsstämma skall föredra ansökan.

Arvika Konsthantverk

Sveriges äldsta konsthantverksbutik. Sedan 1922.

www.arvikakonsthantverk.se  info@arvikakonsthantverk.se  0570-106 33 Kyrkogatan 17 B 671 31 Arvika