8/9 - 3/10     Ann-Louise Gustafsson, keramik


6/10 - 31/10 Beth Moen och AnneLie Karlsson, trä


3/11- 28/11  Konstnärens tröja Medlemmar och inbjudna


1/12 - 9/1     Medlemmarnas julutställning


www.arvikakonsthantverk.se  info@arvikakonsthantverk.se  0570-106 33 Kyrkogatan 17 B 671 31 Arvika

Utställningar 2018 i Galleriet

Arvika Konsthantverk

Sveriges äldsta konsthantverksbutik. Sedan 1922.